Infants

Els infants no són receptors passius de protecció i aprenentatges. Són éssers socials actius i creatius amb potencial cognitiu i afectiu, preparats per anar descobrint les seves potencialitats psíquiques, afectives i socials amb l’ajut dels adults que l’envolten, i també d’altres infants.

Actua infants és una eina de suport i atenció a les necessitats educatives i de desenvolupament de nens i nenes en aquesta etapa evolutiva. Oferim dos serveis segons les necessitats específiques:

Reforç escolar

Reeducacions

Millorar el rendiment acadèmic dels/les alumnes.

Ajudar a organitzar i planificar la realització i presentació de tasques escolars.

Fomentar la seva autonomia i motivació.

Donar suport en la preparació d’exàmens i proves d’accés.

Detectar o descartar l’existència de trastorns d’aprenentatge (TA): dislèxia, TDAH, TEL (trastorn específic del llenguatge), TANV (trastorn d’aprenentatge no verbal), TEA (trastorn de l’espectre autista) o altes capacitats entre altres.

Millorar el rendiment acadèmic de l’alumnat amb TA.

Fomentar l’autoestima i autoconfiança de l’alumnat amb TA.