Serveis

Suport acadèmic

Un servei obert a tots els joves que necessitin suport escolar. Sessions individuals o en petits grups (segons necessitats). Així com un seguiment personalitzat per cobrir les mancances educatives que puguin tenir.

Més informació

Orientació acadèmica i personal

Servei especialitzat en l’orientació acadèmica, professional i personal per a tots aquells joves que tenen dubtes en el moment d’escollir el seu camí acadèmic o professional.

Més informació

Acompanyament psicoterapèutic per a joves

El servei d’atenció psicològica i emocional d’adolescents i joves va dirigit a
aquells nois i noies que es troben en una situació de dificultat en qualsevol
àmbit de la seva vida.

Més informació

Teràpia familiar sistèmica

Servei dirigit a totes aquelles famílies que necessiten treballar certs aspectes com la comunicació, relacions o dinàmiques que es produeixen en els sistema familiar per millorar el seu benestar i la de tots els seus membres.

Més informació

Tallers

Segons la demanda, realitzem tallers dirigits a famílies, joves, escoles i/o institucions

Més informació