Serveis

Infants

Reeducacions: avaluació dels infants que presentin dificultats d’aprenentatge i/o necessitats educatives especials, oferint un pla d’intervenció personalitzat segons les característiques del nen/a.

Reforç escolar: un servei obert a tots els infants de primària que necessitin suport escolar. Sessions individuals o en petits grups (segons necessitats). Així com un seguiment personalitzat per cobrir les mancances educatives que puguin tenir.

Més informació

Joves

Suport acadèmic: un servei obert a tots els joves que necessitin suport escolar. Sessions individuals o en petits grups (segons necessitats). Així com un seguiment personalitzat per cobrir les mancances educatives que puguin tenir.

Acompanyament individual: acompanyament del jove a través de tècniques de PNL (Programació Neurolingüística) i coaching. Acollida del jove per detectar necessitats i interessos, i creació d’un pla personalitzat conjunt per arribar als objectius marcats en l’àmbit personal, educatiu i professional.

Coordinació família i escola:  valorar les necessitats / demandes de la família i l’escola i implicar-la en l’acompanyament, és vital pel procés de canvi del jove.

Més informació

Adults

Coaching personal: procés on s’acompanya a la persona perquè obtingui recursos i eines personals per fomentar les seves capacitats i habilitats, i d’aquesta manera promoure el seu creixement a través d’assolir els seus objectius personals.

Més informació

Família

Assessorament a les famílies: treball amb les famílies que necessitin suport i eines per fer front als conflictes relacionals i de conducta que puguin tenir amb els seus fills.

Escola de mares i pares: Oferim una serie de tallers i monogràfics sobre diferents temàtiques d’interès per a mares, pares, tutors i educadors.

Més informació

Tallers

Segons la demanda, realitzem tallers dirigits a famílies, joves, escoles i/o institucions

Més informació