Famílies

Les famílies estan en constant transformació i adaptació a les exigències de desenvolupament individual dels seus membres i de les exigències de l’entorn, aquesta adaptació assegura el creixement psicosocial dels seus membres. A vegades es generen canvis als quals la família no pot donar una resposta adaptativa per manca de recursos, motiu pel qual es veuen atrapades en una situació de conflicte i crisis.

Actua famílies és una eina d’assessorament i suport a aquelles famílies que es troben en situació de conflicte en el sí familiar o en el subsistema de parella:

Assessorament a famílies

Escola de mares i pares

Analitzar i comprendre la problemàtica familiar

Millorar la comunicació i la relació entre pares/mares i fills/es

Adquirir pautes per a la resolució de conflictes entre pares, mares o tutors i fills/es

Obtenir orientació sobre el desenvolupament del nen/a o adolescent

Assessorament sobre les funcions educatives dels pares

Tallers

Grups de discussió