Notícies

SEXTING: SEXE EN LES PANTALLES

L’entrada de les noves tecnologies amb relació a la sexualitat i de quina manera establim relacions sexo-afectives, ha creat nous hàbits sexuals que han posat sobre la taula que els nostres adolescents, joves i inclús adults, tenim poca informació i recursos per saber-los gestionar i utilitzar d’una forma sana i segura.

Entre les diferents pràctiques de caràcter sexual que es duen a terme, el sexting ha anat guanyant posicions i s’ha convertit en una pràctica habitual entre els més joves. La pràctica en si, no és bona o dolenta és una pràctica i una expressió més de la nostra sexualitat, però sí que pot comportar certs perills que poden afectar a la intimitat de la persona i és per això, que és molt important treballar amb els joves sobre el risc que comporta i com realitzar-la de forma segura.

  • Què és el sexting?

El sexting és intercanviar vídeos o imatges personals de caràcter sexual o eròtic a una altra persona.

  • Quins riscos pot tenir el sexting si no ho practiquem de forma segura?

Com hem comentat anteriorment, el sexting en si no és una pràctica bona o dolenta, tot depèn de COM la practiquem, però sí que implica certs riscos com:

  1. Que la imatge de la persona es difongui sense voler
  2. Que la imatge de la persona es difongui intencionadament (una foto es pot fer viral en segons. És important que parlem amb els joves sobre el que implica compartir una imatge d’algú, cal recordar que és un delicte i que pot comportar unes conseqüències molt negatives a la vida de la persona afectada. Molt sovint, l’acte de compartir fotos la realitzen més nois que noies, fet que mostra que encara s’ha de treballar molt sobre el masclisme i la cosificació del cos de la dona).
  3. Practicar sexting amb desconeguts pot implicar un risc molt alt: no coneixem a qui s’envía la foto, i tampoc sabem quina edat té.
  • Com practicar sexting de forma segura?

Primer de tot, per fer sexting ha de ser una pràctica CONSENTIDA i CONSENSUADA entre les persones involucrades. Si no es compleix aquesta premissa, NO ÉS SEXTING. Existeixen apps on pots enviar fotografies o continguts que no es poden descarregar al mòbil i que desapareixen a les 24h. Si es vol realitzar sexting, no ho facis mai amb un desconegut/da, pacta les normes i escolliu a través de quina app ho fareu.

Altres consells:

  • No fa falta ensenyar-ho tot per seduir
  • Evitar que surti la cara o alguna cosa que t’identifiqui
  • Utilitzar xarxes segures com TELEGRAM

Per altra banda, també és molt important treballar la sensibilització i què fer quan rebem una imatge o contingut sexual d’una altra persona: mai s’ha de compartir perquè et converteixes en còmplice i SEMPRE s’ha de denunciar i bloquejar.

Eulàlia León coordinadora d’Actua