Joves

Adolescents i joves es troben en una etapa de trànsit en la qual les relacions socials, l’amistat i l’amor adquireixen gran importància. L’adolescència també es caracteritza per la necessitat d’aconseguir més autonomia i de cerca de la pròpia identitat. Formar un sentit d’identitat consisteix en que el jove sàpiga qui és, què és el que pensa, i què vol ser. Sovint el procés de donar resposta a aquestes preguntes crea molta inquietud i inseguretat. Per altra banda, l’augment de les responsabilitats escolars i acadèmiques poden entrar en competència amb altres interessos propis d’aquesta etapa i fer que el rendiment baixi.

Actua jove és una eina de suport a joves i adolescents en aquesta etapa del cicle vital. Elaborem un pla individualitzat segons les necessitats de cada jove.

Suport acadèmic

Acompanyament individual

Coordinació escola i família

Millorar el rendiment acadèmic dels/les alumnes.

Ajudar a organitzar i planificar la realització i presentació de tasques escolars.

Fomentar la seva autonomia i motivació.

Donar suport en la preparació d’exàmens i proves d’accés.

Ensenyar tècniques d’estudi

 Autodescobriment

 Canviar conductes

 Marcar metes i objectius personals

 Augmentar la motivació

 Donar eines i recursos per superar barreres i limitacions personals

 Millorar les relacions

 Millorar les relacions familiars

 Augmentar la responsabilitat i autonomia

 Aprendre a resoldre conflictes

 Gestionar emocions

Orientació acadèmica i laboral

Valorar les necessitats i demandes de la família i escola

Implicar la família i l’escola en en procés d’acompanyament

Assessorar i orientar